จำนวน100คนเข้าสู่การเรียน
(0คนแสดงความคิดเห็น)
2021年10月18号 承气汤
ราคา 100THB
ขออภัยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่จำกัด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
แนะนำหลักสูตร

ครูผู้สอน

中医在线

ลักษณะเด่นของหลักสูตร

รูป-ข้อความ(1)
วิดิโอ(1)

ผู้เรียนล่าสุด

พัฒนาการของผู้เรียน

左凌 เสร็จเรียบร้อย 承气汤
胡晟 เสร็จเรียบร้อย 承气汤
张旗 เสร็จเรียบร้อย 承气汤
沈作为 เสร็จเรียบร้อย 承气汤
杨昱 เสร็จเรียบร้อย 承气汤