จำนวน100คนเข้าสู่การเรียน
(0คนแสดงความคิดเห็น)
2021年09月15号 方剂学的起源与发展 二
ราคา 100THB
ขออภัยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่จำกัด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

  ครูผู้สอน

  中医在线

  ลักษณะเด่นของหลักสูตร

  รูป-ข้อความ(1)
  วิดิโอ(1)

  ผู้เรียนล่าสุด

  พัฒนาการของผู้เรียน

  金伟 เสร็จเรียบร้อย 方剂学的起源与发展 二
  金伟 เริ่มเรียน 方剂学的起源与发展 二
  冯沛校 เสร็จเรียบร้อย 方剂学的起源与发展 二
  葛世严 เสร็จเรียบร้อย 方剂学的起源与发展 二
  石红梅 เสร็จเรียบร้อย 方剂学的起源与发展 二