จำนวน100คนเข้าสู่การเรียน
(0คนแสดงความคิดเห็น)
2021年09月15号 方剂学的起源与发展 二
ราคา 100THB
ขออภัยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่จำกัด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
แนะนำหลักสูตร

ครูผู้สอน

中医在线

ลักษณะเด่นของหลักสูตร

รูป-ข้อความ(1)
วิดิโอ(1)

ผู้เรียนล่าสุด

พัฒนาการของผู้เรียน

张玉玲 เสร็จเรียบร้อย 方剂学的起源与发展 二
张玉玲 เริ่มเรียน 方剂学的起源与发展 二
郑爱福 เสร็จเรียบร้อย 方剂学的起源与发展 二
骆创辉 เสร็จเรียบร้อย 方剂学的起源与发展 二
张海涛 เสร็จเรียบร้อย 方剂学的起源与发展 二