จำนวน100คนเข้าสู่การเรียน
(0คนแสดงความคิดเห็น)
2021年05月20号针灸治疗学 五
ราคา 100THB
ขออภัยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่จำกัด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
แนะนำหลักสูตร

ครูผู้สอน

中医在线

ลักษณะเด่นของหลักสูตร

รูป-ข้อความ(1)
วิดิโอ(1)

ผู้เรียนล่าสุด

พัฒนาการของผู้เรียน

胡光中 เสร็จเรียบร้อย 针灸治疗学 五
胡明勇 เสร็จเรียบร้อย 针灸治疗学 五
孙磊 เสร็จเรียบร้อย 针灸治疗学 五
沈斌 เสร็จเรียบร้อย 针灸治疗学 五
胡光中 เริ่มเรียน 针灸治疗学 五