จำนวน100คนเข้าสู่การเรียน
(0คนแสดงความคิดเห็น)
2022年09月26号 乌药顺气散
ราคา 100THB
ขออภัยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่จำกัด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
แนะนำหลักสูตร

ครูผู้สอน

中医在线

ลักษณะเด่นของหลักสูตร

รูป-ข้อความ(1)
วิดิโอ(1)

ผู้เรียนล่าสุด

พัฒนาการของผู้เรียน

张瑞 เสร็จเรียบร้อย 乌药顺气散
张瑞 เริ่มเรียน 乌药顺气散
张瑞 เสร็จเรียบร้อย 会议通知
张瑞 เริ่มเรียน 会议通知
买波 เสร็จเรียบร้อย 乌药顺气散