จำนวน100คนเข้าสู่การเรียน
(0คนแสดงความคิดเห็น)
2022年09月23号 增液承气汤
ราคา 100THB
ขออภัยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่จำกัด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
แนะนำหลักสูตร

ครูผู้สอน

中医在线

ลักษณะเด่นของหลักสูตร

รูป-ข้อความ(1)
วิดิโอ(1)

ผู้เรียนล่าสุด

พัฒนาการของผู้เรียน

鲁斌 เสร็จเรียบร้อย 增液承气汤
鲁斌 เริ่มเรียน 增液承气汤
鲁斌 เสร็จเรียบร้อย 会议通知
鲁斌 เริ่มเรียน 会议通知
乐俊辉 เสร็จเรียบร้อย 增液承气汤