จำนวน100คนเข้าสู่การเรียน
(0คนแสดงความคิดเห็น)
2022年01月19号 养阴清肺汤
ราคา 100THB
ขออภัยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่จำกัด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
แนะนำหลักสูตร

ครูผู้สอน

中医在线

ลักษณะเด่นของหลักสูตร

รูป-ข้อความ(1)
วิดิโอ(1)

ผู้เรียนล่าสุด

พัฒนาการของผู้เรียน

王伟 เสร็จเรียบร้อย 养阴清肺汤
王伟 เริ่มเรียน 养阴清肺汤
沈汇栗 เสร็จเรียบร้อย 养阴清肺汤
沈汇栗 เริ่มเรียน 养阴清肺汤
陆海燕 เสร็จเรียบร้อย 养阴清肺汤