จำนวน100คนเข้าสู่การเรียน
(0คนแสดงความคิดเห็น)
中医在线 三十五
ราคา 100THB
ขออภัยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่จำกัด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
แนะนำหลักสูตร

ครูผู้สอน

中医在线

ลักษณะเด่นของหลักสูตร

วิดิโอ(2)
รูป-ข้อความ(2)

ผู้เรียนล่าสุด

พัฒนาการของผู้เรียน

陈海斌 เสร็จเรียบร้อย 会议通知
陈红花 เสร็จเรียบร้อย 会议通知
陈海斌 เริ่มเรียน 会议通知
陈海斌 เสร็จเรียบร้อย 素问﹒ 汤液醪醴论(下)
陈京广 เสร็จเรียบร้อย 会议通知