จำนวน100คนเข้าสู่การเรียน
(0คนแสดงความคิดเห็น)
中医在线 十八
ราคา 100THB
ขออภัยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่จำกัด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
แนะนำหลักสูตร

ครูผู้สอน

中医在线

ลักษณะเด่นของหลักสูตร

วิดิโอ(2)
รูป-ข้อความ(2)

ผู้เรียนล่าสุด

พัฒนาการของผู้เรียน

丁长生 เสร็จเรียบร้อย 会议通知
丁长生 เริ่มเรียน 会议通知
丁长生 เสร็จเรียบร้อย 素问﹒ 太阴阳明论(下)
丁长生 เริ่มเรียน 素问﹒ 太阴阳明论(下)
熊阳 เสร็จเรียบร้อย 会议通知