จำนวน100คนเข้าสู่การเรียน
(0คนแสดงความคิดเห็น)
中医在线 十五
ราคา 100THB
ขออภัยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่จำกัด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
แนะนำหลักสูตร

ครูผู้สอน

中医在线

ลักษณะเด่นของหลักสูตร

วิดิโอ(1)
รูป-ข้อความ(1)

ผู้เรียนล่าสุด

พัฒนาการของผู้เรียน

徐涛涛 เสร็จเรียบร้อย 关于六经辨证的若干问题
徐涛涛 เริ่มเรียน 关于六经辨证的若干问题
徐涛涛 เสร็จเรียบร้อย 会议通知
徐涛涛 เริ่มเรียน 会议通知
吴鹏飞 เสร็จเรียบร้อย 关于六经辨证的若干问题