จำนวน100คนเข้าสู่การเรียน
(0คนแสดงความคิดเห็น)
2021年04月16号温病概论 七
ราคา 100THB
ขออภัยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่จำกัด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
แนะนำหลักสูตร

ครูผู้สอน

中医在线

ลักษณะเด่นของหลักสูตร

รูป-ข้อความ(1)
วิดิโอ(1)

ผู้เรียนล่าสุด

พัฒนาการของผู้เรียน

罗爱红 เสร็จเรียบร้อย 温病概论 七
张云鹏 เสร็จเรียบร้อย 温病概论 七
蔡苏 เสร็จเรียบร้อย 温病概论 七
徐敏 เสร็จเรียบร้อย 温病概论 七
罗爱红 เริ่มเรียน 温病概论 七