จำนวน4คนเข้าสู่การเรียน
(0คนแสดงความคิดเห็น)
如何使用OBS来录制课程

使用OBS录制课程的教学

ราคา ฟรี
แนะนำหลักสูตร

这个课程是教各位老师们如何使用免费的OBS软件来录制课程。

ครูผู้สอน

链东方官方账号

ลักษณะเด่นของหลักสูตร

วิดิโอ(1)

ผู้เรียนล่าสุด

พัฒนาการของผู้เรียน

Queenie เสร็จเรียบร้อย 下载,安装,设置,使用OBS
Queenie เริ่มเรียน 下载,安装,设置,使用OBS
Queenie เข้าร่วมการเรียน
王一修老师 เริ่มเรียน 下载,安装,设置,使用OBS
王一修老师 เข้าร่วมการเรียน