จำนวน0คนเข้าสู่การเรียน
(0คนแสดงความคิดเห็น)
วิชาพื้นฐาน HSK 1

HSK1常见句型、拼音、汉字入门

ราคา 4950THB
มุ่งมั่นที่จะให้บริการ
แนะนำหลักสูตร

1.แนะนำหลักสูตร: 
HSK 1. บทที่1 ถึงบทที่ 15 จะเน้นพวกคำศัพท์และไวยากรณ์ที่สำคัญ  ตัวอักษรจีนพินอินเบื้องต้น 
 รูปแบบของการสอน คือการออกอากาศทางไลฟ์สดทางออนไลน์  ทั้งหมด 15 ชั่วโมง เรียนอาทิตย์ละ 3 บท แต่ละบทใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมง เมื่อเรียนเสร็จแล้วสามารถกลับมาเรียนซ้ำใหม่ได้ฟรี
2.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : ผู้เรียนภาษาจีนที่ไม่มีพื้นฐาน
3.เหมาะสำหรับ: ผู้เรียนที่ต้องการเริ่มต้นเรียนภาษาจีน

ครูผู้สอน

91Linker签约教师

พัฒนาการของผู้เรียน

ยังไม่มีพัฒนาการ