จำนวน1คนเข้าสู่การเรียน
(0คนแสดงความคิดเห็น)
คำศัพท์ทางการโรงแรมที่สามารถใช้งานได้จริง 酒店实用词汇讲解

Feeby จะพาคุณไปโลดเล่นกับภาษาจีนการโรงแรม

ราคา 4999THB
มุ่งมั่นที่จะให้บริการ
แนะนำหลักสูตร

ครูผู้สอน

91linker任老师

ลักษณะเด่นของหลักสูตร

ไลฟ์สด(1)

ผู้เรียนล่าสุด

พัฒนาการของผู้เรียน

OuKoapong เสร็จเรียบร้อย HSK1
OuKoapong เริ่มเรียน HSK1
OuKoapong เข้าร่วมการเรียน