จำนวน1คนเข้าสู่การเรียน
(0คนแสดงความคิดเห็น)
ภาษาจีนพื้นฐาน 1

ภาษาจีนสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน

ราคา 5000THB
มุ่งมั่นที่จะให้บริการ
แนะนำหลักสูตร

ครูผู้สอน

91Linker签约教师

ลักษณะเด่นของหลักสูตร

ไลฟ์สด(1)

ผู้เรียนล่าสุด

พัฒนาการของผู้เรียน

jeremy เสร็จเรียบร้อย ภาษาจีนพื้นฐาน ...
jeremy เข้าร่วมการเรียน