จำนวน126คนเข้าสู่การเรียน
(0คนแสดงความคิดเห็น)
ตัวอย่างการสอบ HSK

如何使用模拟考试系统完成考前测试

ราคา ฟรี
แนะนำหลักสูตร

แนะนำระบบสอบจากhsk1-hsk6ใช้ยังไง

website:http://test.chinesetest-support.org/

ครูผู้สอน

91Linker签约教师

ลักษณะเด่นของหลักสูตร

วิดิโอ(1)

ผู้เรียนล่าสุด

พัฒนาการของผู้เรียน

biephetmano เข้าร่วมการเรียน
aumqq เริ่มเรียน HSK模拟考试介绍
aumqq เข้าร่วมการเรียน
JURA เริ่มเรียน HSK模拟考试介绍
JURA เข้าร่วมการเรียน