จำนวน8คนเข้าสู่การเรียน
(0คนแสดงความคิดเห็น)
การเขียนภาษาจีน​ HSK ระดับที่​ 1
ราคา 3998THB
มุ่งมั่นที่จะให้บริการ
หลักสูตรยังไม่ถูกเผยแพร่ ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมหรือซื้อคอร์ส

  ครูผู้สอน

  91Linker签约教师

  ลักษณะเด่นของหลักสูตร

  วิดิโอ(15)

  ผู้เรียนล่าสุด

  พัฒนาการของผู้เรียน

  链东方 เริ่มเรียน 第三课
  Jittakan เริ่มเรียน 第一课
  Jittakan เข้าร่วมการเรียน
  ashenz เริ่มเรียน 第一课
  ashenz เข้าร่วมการเรียน