จำนวน8คนเข้าสู่การเรียน
(0คนแสดงความคิดเห็น)
การเขียนภาษาจีน​ HSK ระดับที่​ 1
ราคา 3998THB
มุ่งมั่นที่จะให้บริการ
หลักสูตรยังไม่ถูกเผยแพร่ ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมหรือซื้อคอร์ส

ครูผู้สอน

91Linker签约教师

ลักษณะเด่นของหลักสูตร

วิดิโอ(15)

ผู้เรียนล่าสุด

พัฒนาการของผู้เรียน

链东方 เริ่มเรียน 第三课
Jittakan เริ่มเรียน 第一课
Jittakan เข้าร่วมการเรียน
ashenz เริ่มเรียน 第一课
ashenz เข้าร่วมการเรียน