จำนวน100คนเข้าสู่การเรียน
(0คนแสดงความคิดเห็น)
中医在线 七十二
ราคา 100THB
ขออภัยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่จำกัด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
แนะนำหลักสูตร

ครูผู้สอน

中医在线

ลักษณะเด่นของหลักสูตร

วิดิโอ(1)
รูป-ข้อความ(1)

ผู้เรียนล่าสุด

พัฒนาการของผู้เรียน

白川 เสร็จเรียบร้อย 会议通知
白川 เริ่มเรียน 会议通知
白川 เสร็จเรียบร้อย 《金匱》对中医药学发展的重大影...
陈庆华 เสร็จเรียบร้อย 会议通知