จำนวน100คนเข้าสู่การเรียน
(0คนแสดงความคิดเห็น)
2022年06月23号 拯阳理劳汤
ราคา 100THB
ขออภัยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่จำกัด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
แนะนำหลักสูตร

ครูผู้สอน

中医在线

ลักษณะเด่นของหลักสูตร

รูป-ข้อความ(1)
วิดิโอ(1)

ผู้เรียนล่าสุด

พัฒนาการของผู้เรียน

贺伯华 เสร็จเรียบร้อย 拯阳理劳汤
黎金凤 เสร็จเรียบร้อย 拯阳理劳汤
黎金凤 เริ่มเรียน 拯阳理劳汤
贺伯华 เริ่มเรียน 拯阳理劳汤
张鹤 เสร็จเรียบร้อย 拯阳理劳汤