จำนวน100คนเข้าสู่การเรียน
(0คนแสดงความคิดเห็น)
2022年06月18号 膏方实用技能培训 体质膏方篇 二
ราคา 100THB
ขออภัยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่จำกัด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
แนะนำหลักสูตร

ครูผู้สอน

中医在线

ลักษณะเด่นของหลักสูตร

รูป-ข้อความ(1)
วิดิโอ(1)

ผู้เรียนล่าสุด

พัฒนาการของผู้เรียน

梁伟明 เสร็จเรียบร้อย 膏方实用技能培训 体质膏方篇 ...
梁伟明 เสร็จเรียบร้อย 会议通知
梁伟明 เริ่มเรียน 会议通知
黎金凤 เสร็จเรียบร้อย 膏方实用技能培训 体质膏方篇 ...