จำนวน11คนเข้าสู่การเรียน
(0คนแสดงความคิดเห็น)
【教师】课程功能说明

关于教师如何上传课程的教程

ราคา ฟรี
แนะนำหลักสูตร

本课程讲解教师如何创建一门课程,完善课程信息

ครูผู้สอน

Test Teacher

ลักษณะเด่นของหลักสูตร

รูป-ข้อความ(13)
วิดิโอ(1)
ไลฟ์สด(1)

ผู้เรียนล่าสุด

พัฒนาการของผู้เรียน

cupcake เข้าร่วมการเรียน
BrocadeAI เสร็จเรียบร้อย test
BrocadeAI เสร็จเรียบร้อย 注意事项!!!
BrocadeAI เริ่มเรียน 注意事项!!!